Faunavriendelijk maaien

Faunavriendelijk maaien, een essentiële praktijk om maaislachtoffers op onze akkers te vermijden en de biodiversiteit te behouden. Het maaien van gras en gewassen is een noodzakelijk onderdeel van landbouw, maar het kan ook schadelijke gevolgen hebben voor onze inheemse fauna. Zeker omdat het maaiseizoen samenvalt met het broedseizoen van wilde dieren. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop we maaien faunavriendelijk kunnen maken. Laten we eens kijken naar vijf belangrijke methoden:

1. Van binnen naar buiten maaien

Bij deze methode begin je met maaien vanaf het midden van het perceel en werk je geleidelijk naar buiten toe. Dit geeft dieren de kans om weg te vluchten naar veiligere gebieden en vermindert het risico dat ze gevangen worden in de maaimachine.

 

 

 

2. Perceel verstoren: doorgaan met hond

Het gebruik van een hond om het perceel daags voorafgaand aan het maaien te verstoren, kan dieren waarschuwen en ze tijd geven om te ontsnappen. Het geluid en de geur van een hond kunnen wilde dieren alarmeren, waardoor ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

3. Gefaseerd maaien

In plaats van het hele perceel in één keer te maaien, kan het gefaseerd maaien van een perceel dieren de kans geven om zich te verplaatsen naar ongemaaide gebieden. Dankzij deze methode krijgen dieren alsnog de kans om tijdig te ontkomen aan de maaimachine, terwijl de ongemaaide gebieden nog steeds beschutting bieden tijdens periodes waarin ze normaal gezien volledig zouden worden gemaaid.

4. Maaimachine hoger instellen

Het verhogen van de maaihoogte van de machine kan helpen bij het voorkomen van het per ongeluk vernietigen van kleine dieren of nesten van grondbroeders. Een hogere maaihoogte biedt deze dieren en nesten de kans om te ontsnappen aan de draaiende messen van de maaimachine.

 

5. Drone als wildredder om nadien rond nest te kunnen maaien

Het gebruik van drones met warmtebeeldcamera kan een innovatieve oplossing zijn om faunavriendelijk te maaien. Drones kunnen worden ingezet om nesten van akkervogels en andere dieren te lokaliseren voordat het maaien begint. Vervolgens kan het maaien zorgvuldig worden uitgevoerd rond deze nestlocaties, waardoor de nesten beschermd blijven. Bij het detecteren van reekitsen, kunnen deze kitsen verplaatst worden opdat de reegeit haar jong nadien kan terugvinden. Hoe je dat doet zie je in dit filmpje.

Conclusie

Het faunavriendelijk maaien van onze weilanden is van cruciaal belang om de impact op wilde dieren te minimaliseren en de biodiversiteit te behouden. Door methoden zoals van binnen naar buiten maaien, het perceel verstoren met een hond, gefaseerd maaien, het verhogen van de maaihoogte en het gebruik van drones als wildredder toe te passen, kunnen we een positief verschil maken voor de fauna op onze weilanden.